Persondata- og Cookiepolitik – Arp-Hansen Hotel Group A/S

Behandling af personoplysninger

Version 30. juli 2020

Som et naturligt led i Arp-Hansen Hotel Group A/S’ (”Arp-Hansen Hotel Group”) aktiviteter og markedsføringen af Arp-Hansen Hotel Group, herunder Arp-Hansen Hotel Groups hoteller, sker der behandling af personoplysninger om vores gæster og besøgende på vores hjemmesider. Det er Arp-Hansen Hotel Groups politik, at der skal være åbenhed om denne behandling. Denne politik beskriver derfor, hvordan Arp-Hansen Hotel Group behandler de personoplysninger, som indsamles i forbindelse med dit ophold på et hotel i Arp-Hansen Hotel Group samt ved brug af vores hotellers hjemmesider, herunder på www.arp-hansen.dk samt www.karriere.arp-hansen.dk.

1. Dataansvarlig

Det er Arp-Hansen Hotel Group A/S, cvr-nr. 54399219, Nybrovej 75, 2820 Gentofte, der er dataansvarlig for den indsamling og behandling af personoplysninger, der er beskrevet i denne politik.

2. Indsamling af personoplysninger

Arp-Hansen Hotel Group indsamler, lagrer og behandler personoplysninger om dig i forbindelse med dit besøg på Arp-Hansen Hotel Groups hoteller samt ved brug af vores hjemmesider. Du vil altid blive informeret i forbindelse med indsamling af dine personoplysninger. Disse personoplysninger vil ofte være navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdato, kreditoplysninger samt oplysninger om dit ophold på Arp-Hansen Hotel Group, præferencer, forbrug, mv.

I forbindelse med afgivelsen af oplysninger vil det altid fremgå, om afgivelsen er frivillig eller er nødvendig for gennemførelsen af den ønskede handling, eksempelvis booking af hotelophold.

Oplysningerne indsamles som udgangspunkt direkte fra dig, men vi kan også modtage oplysninger fra andre kilder, herunder selvstændige udbydere af bookingservices.

3. Hvorfor behandler Arp-Hansen Hotel Group dine personoplysninger?

Arp-Hansen Hotel Group behandler personoplysninger om dig til følgende formål:

Booking af hotelophold:

Med henblik på at gennemføre booking af hotelophold, behandler Arp-Hansen Hotel Group oplysninger om dig til brug for opfyldelse af aftalen eller med henblik på indgåelsen af en aftale, eksempelvis beder vi om din e-mailadresse, så vi kan sende dig en kvittering på dit køb.

Når du booker ophold via vores hjemmesider, behandles dine kreditkortoplysninger af vores betalingsudbyder.

Ophold på Arp-Hansen Hotel Group:

Arp-Hansen Hotel Group behandler og opbevarer oplysninger om dig i forbindelse med dit ophold hos os og tilbyder dig de services, som du måtte have bestilt. Vi indsamler og behandler dine oplysninger, så vi har mulighed for at give dig den bedste oplevelse under dit ophold på Arp-Hansen Hotel Group og den bedst mulige service også ved fremtidige ophold. I visse tilfælde er vi forpligtet til at anmode dig om at fremvise ID i form af pas eller lignende med henblik på dokumentation.

Kundetilfredshedsundersøgelser:

Hvis du har afgivet din e-mail i forbindelse med booking af dit ophold hos Arp-Hansen Hotel Group, vil vi i visse tilfælde efter endt ophold sende dig en e-mail, der indeholder link til en kun-detilfredshedsundersøgelse. Vi behandler din besvarelse heraf med henblik på at forbedre vores services.

Markedsføring og nyhedsbreve:

Hvis vi har modtaget dit forudgående samtykke hertil, vil Arp-Hansen Hotel Group behandle dine personoplysninger til fremsendelse af e-mails og nyhedsbreve fra Arp-Hansen Hotel Group med bl.a. aktuelle medlemsfordele og -tilbud, informationer om arrangementer og rabatter hos Arp-Hansen Hotel Group. Hvis du på et tidspunkt ikke ønsker at modtage disse e-mails og nyhedsbreve, kan du framelde dig ved at rette henvendelse pr. e-mail på info@arp-hansen.dk eller ved at benytte afmeldingslinket i bunden af nyhedsbrevet.

Vi anvender Facebook-pixels til at indsamle data om din adfærd på vores hjemmeside. Formålet med indsamlingen er at målrette vores markedsføring på Facebook for de besøgende, som har besøgt vores hjemmeside, og som samtidig har en Facebook-profil. Denne behandling sker på baggrund af Arp-Hansen Hotel Groups legitime interesse i at kunne vise dig relevante tilbud og nyheder.

Overvågning:

Arp-Hansen Hotel Group foretager videoovervågning på vores lokaliteter. Videoovervågningen sker på grundlag af Arp-Hansen Hotel Groups legitime interesse i forebyggelse af kriminalitet samt sikkerhed for vores gæster. Arp-Hansen Hotel Group har opsat skilte i de områder, som videoovervåges.

Optagelserne vil kun blive tilgået og gennemset i tilfælde af mistanke om kriminelle handlinger eller i forbindelse med intern/ekstern kontrol. Optagelserne kan ligeledes blive gennemgået i tilfælde af afklaring af sikkerhedsrelaterede hændelser. Kun særligt betroede medarbejdere hos Arp-Hansen Hotel Group har adgang til optagelserne.

I tilfælde af kriminelle handlinger eller mistanke om kriminelle handlinger, kan optagelserne videregives til politiet, eller hvis videregivelse er påkrævet i henhold til lovgivningen.

Kundeservice og kommunikation:

Når du henvender dig til kundeservice eller kommunikerer med Arp-Hansen Hotel Group i anden sammenhæng, indsamler og behandler vi de oplysninger, som du afgiver med henblik på at behandle dine henvendelser. Vi opfordrer dig til ikke at afgive følsomme personoplysninger til os, medmindre de er strengt nødvendige for behandlingen af din henvendelse. I den forbindelse bør oplysningerne alene sendes i stærkt krypteret form, hvis du fremsender disse via e-mail.

Brug af hjemmeside:

Arp-Hansen Hotel Group har adgang til oplysninger om besøgende på hjemmesiden samt de besøgendes brug af hjemmesiden og dennes funktioner.

Når du har besøgt Arp-Hansen Hotel Groups hjemmeside, indsamler vi følgende oplysninger om dig:

  • De sider du har besøgt, hvornår og hvor længe
  • Brugeradfærd
  • Browsertype
  • IP-adresse

De indsamlede data behandles på grundlag af Arp-Hansen Hotel Groups legitime interesse i at opnå kendskab til brugernes anvendelse af hjemmesiden. Denne information bruges til at forbedre hjemmesiden. Vi bruger derudover data om alle vores brugeres navigation for at forstå, hvordan vores brugere som en samlet gruppe anvender hjemmesiden, og forsøger på denne baggrund at gøre hjemmesiden bedre. Vi kan ikke se, hvor du kommer fra eller surfer hen på internettet, når du forlader vores site. Derudover indsamler vi information om, hvilke produkter vores brugere, som en samlet gruppe, foretrækker. Denne information bruges også til at forbedre hjemmesiden.

Rekruttering:

Hvis du søger om ansættelse hos Arp-Hansen Hotel Group via vores hjemmesider, indsamler vi de personoplysninger om dig, som du oplyser i forbindelse med fremsendelse af din ansøgning, CV og eventuelle bilag mv. med henblik på at evaluere din ansøgning.

Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er din ansøgning om indgåelse af en ansættelseskontrakt med Arp-Hansen Hotel Group, og vores legitime interesse i at behandle de personoplysninger, du selv har givet os.

Vi anbefaler, at din ansøgning ikke indeholder følsomme personoplysninger, som fx personoplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet, helbredsoplysninger mv.

Du vil modtage yderligere information om vores behandling af dine personoplysninger under selve ansættelsesprocessen.

Andre formål:

Ud over ovenstående formål kan Arp-Hansen Hotel Group ligeledes behandle dine personoplysninger med henblik på at opfylde lovkrav eller for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav.

4. Hvem deler Arp-Hansen Hotel Group dine personoplysninger med?

Videregivelse af dine personoplysninger til tredjeparter kan ske, hvis du har givet samtykke hertil. Videregivelse kan endvidere ske, hvis det er nødvendigt for opfyldelse af en aftale, som du er part i, fx i forbindelse med bestilling af en rejse. Under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen kan det være nødvendigt at videregive personoplysninger til offentlige myndigheder eller politiet. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel.

Arp-Hansen Hotel Group overlader i visse tilfælde dine personoplysninger til Arp-Hansen Hotel Groups leverandører, som leverer ydelser på Arp-Hansen Hotel Groups vegne, fx i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve, og loyalitetsprogram og rekrutteringsløsningen. Disse leverandører behandler alene personoplysningerne på Arp-Hansen Hotel Groups vegne og i overensstemmelse med Arp-Hansen Hotel Groups instruks og kan således ikke behandle personoplysninger til egne formål.

5. Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet til Arp-Hansen Hotel Group. Vi vil herefter slette personoplysningerne, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet legitimt grundlag. Tilbagekaldelse af samtykke kan dog medføre, at det ikke længere vil være muligt for os at tilbyde samme produkter og services til dig.

Tilbagekaldelse af samtykke til vores nyhedsbrev kan ske via afmeldingslink direkte i henvendelsen.

Tilbagekaldelsen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen.

6. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Arp-Hansen Hotel Group behandler om dig, og til hvilket formål oplysningerne behandles. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles, herunder til profilering og ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen eller kræve begrænsning af behandlingen.

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som Arp-Hansen Hotel Group har registreret, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvis du ønsker at udøve en af disse rettigheder, kan du rette henvendelse til:

Arp-Hansen Hotel Group A/S
Att.: Torben Kristensen
Nybrovej 75
2820 Gentofte
E-mail: info@arp-hansen.dk
Telefon: +45 4597 0500

7. Sikkerhed

Arp-Hansen Hotel Group lægger stor vægt på, at alle personoplysninger behandles fortroligt, og at oplysningerne kun behandles af medarbejdere, der er instrueret i, hvordan personoplys-ninger skal behandles for at undgå, at oplysninger tilintetgøres eller kommer uvedkommende i hænde.

8. Opbevaring af personoplysninger

Arp-Hansen Hotel Group sikrer den nødvendige ajourføring af de opbevarede oplysninger, så personoplysningerne til enhver tid er korrekte.

Dine personoplysninger vil blive slettet, når det ikke længere er nødvendigt for Arp-Hansen Hotel Group, at behandle eller opbevare dem til brug for ovenstående formål eller på grundlag af andet legitimt formål, herunder på grundlag af gældende lovgivning eller med henblik på at retskrav kan fast-lægges, gøres gældende eller forsvares.

Optagelser fra videoovervågning med henblik på at forebygge kriminalitet slettes eller anonymiseres senest 30 dage efter, optagelsen fandt sted, medmindre det er nødvendigt for Arp-Hansen Hotel Group at opbevare optagelserne med henblik på at behandle en konkret tvist, fx i forbindelse med opklaring af kriminalitet eller andre ulovlige handlinger. Optagelser fra videoovervågning til andre formål vil blive slettet, når det ikke længere tjener et sagligt formål at opbevare oplysningerne.

Oplysningerne kan ligeledes blive opbevaret længere i anonymiseret form, dvs. det ikke længere vil være muligt at relatere oplysningerne til dig.

Personoplysninger indsamlet i forbindelse med rekruttering opbevares under ansættelsesproceduren. Hvis vi ikke kan tilbyde dig en stilling, opbevarer vi din ansøgning, CV og eventuelle bilag i en periode på 6 måneder efter vores afslag, medmindre du har givet dit samtykke til længere tids opbevaring.

9. Links til andre websites mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante politikker.

10. Kontakt

Hvis du har spørgsmål til eller ønsker at klage over behandlingen af personoplysninger, beder vi dig kontakte Arp-Hansen Hotel Group via e-mail eller telefon som angivet ovenfor. Du kan også rette henvendelse til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk


Cookie-politik

På hjemmesiden www.arp-hansen.dk anvender vi cookies i overensstemmelse med nærværende cookiepolitik.

Ejeroplysninger

Arp-Hansen Hotel Group A/S
Nybrovej 75
2820 Gentofte, Danmark
CVR-nr.: 54 39 92 19
Telefon: +45 4597 0500
Email: sales@arp-hansen.dk

Behandling af personoplysninger ved brug af cookies

Denne hjemmeside bruger cookies, som kan medføre behandling af personoplysninger, og vi anbefaler derfor, at du også læser vores persondatapolitik, som beskriver vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille datafil, som bliver gemt på din computer, tablet eller mobiltelefon. En cookie er ikke et program, der kan indeholde skadelige programmer eller virus.

Hjemmesidens brug af cookies

Cookies kan være nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvender vi cookies som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

Du kan se, hvilke services der sætter cookies, og til hvilke formål under de forskellige kategorier: Nødvendige, Funktionelle, Statistiske og Marketing.

Hvor længe bliver cookies gemt?

Det varierer, hvor længe en bestemt cookie bliver opbevaret på dine enheder og browsere. En cookies levetid beregnes ud fra dit seneste besøg på hjemmesiden. Når cookiens levetid udløber, bliver den automatisk slettet. Alle vores cookies’ levetid fremgår i vores cookiepolitik.

Sådan afviser eller sletter du cookies

Du kan altid afvise alle -/tredjepartscookies fuldstændig ved at ændre indstillingerne i din browser på din computer, tablet eller telefon. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du afviser alle -/tredjepartscookies, vil der være funktioner og services, du ikke kan anvende på hjemmesiden (fordi disse er afhængige af cookies).
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her.

Hvordan sletter man cookies?

Cookies du tidligere har accepteret, kan sagtens slettes. Hvordan du sletter disse afhænger af den browser du bruger (Chrome, Firefox, Safari etc.) og på hvilken enhed (mobil, tablet, pc, mac).
Det er typisk under Indstillinger – Sikkerhed og Privatliv, men kan variere fra browser til browser. Hvilken enhed/browser bruger du – klik på det relevante link:

Ændring af dit samtykke

Du ændrer dit samtykke ved enten at slette cookies fra browseren eller ved at ændre dit oprindelige valg ved at klikke på linket herunder:

Du ændrer dit samtykke ved at klikke her

Husk: Bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Har du spørgsmål?

Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Selve cookiepolitikken bliver opdateret hver måned af Cookie Information. Har du har spørgsmål til cookiepolitikken, kan du kontakte Cookie Information via deres hjemmeside ved at klikke her

Cookiepolitikken er sidst opdateret d. 26.07.2020

 

Nødvendige (5)

Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner, såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere optimalt uden disse cookies.

Navn Udbyder Formål Udløb
CookieInformationConsent www.arp-hansen.dk Understøtter websitets tekniske funktioner. et år
JSESSIONID .nr-data.net Indsamler oplysninger om websitet og indholdet til rapportering og sikkerhedsformål. Session
CookieInformationConsent_xxx policy.app.cookieinformation.com Bruges til at dele samtykke på tværs af domæner. et år
CookieInformationConfig policy.app.cookieinformation.com Understøtter websitets tekniske funktioner. et år
ASP.NET_SessionId www.arp-hansen.dk Understøtter integrationen af ​​en tredjeparts platform på websitet. Session

 

Funktionelle (3)

Vi indsamler oplysninger om dine foretrukne indstillinger og valg på hjemmesiden. Det gør vi for at kunne vise dig den version af hjemmesiden, der passer til dine præferencer. Oplysningerne bliver brugt til at afgøre, hvilken region og sprog du foretrækker, til at vise videoer og andre visuelle elementer på hjemmesiden fx jobsøgning.

Navn Udbyder Formål Udløb
HRMTS.Session.Candidate candidate.hr-manager.net Aktiverer rekrutteringsfunktionen på websitet. Session
_hrmts_locationString candidate.hr-manager.net Aktiverer rekrutteringsfunktionen på websitet. Session
Currency www.arp-hansen.com Afventer Session

 

Statistiske (6)

Vi indsamler oplysninger om, hvordan du interagerer med hjemmesiden, herunder hvor ofte du besøger siden, og hvilke sider du kigger på. Det gør vi for at kunne optimere design, brugervenlighed og styrke effektiviteten af hjemmesiden. Derudover bruger vi oplysningerne til at give dig personaliseret indhold og udarbejde markedsanalyser.

Navn Udbyder Formål Udløb
_ga .arp-hansen.com Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. 2 år
_gat .arp-hansen.com Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. få sekunder
_gid .arp-hansen.com Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. en dag
_dc_gtm_UA-xxx-xxx .arp-hansen.com Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet gennem indlejrede elementer med det formål at analysere og rapportere. få sekunder
mTrackingTimeOnSite .arp-hansen.com Used to track the time spent on the website in the particular visit. 30 minutter
mTrackingPageViewCount .arp-hansen.com Used to track the number of pages viewed in the particular visit. 30 minutter

 

Marketing (11)

Vi indsamler oplysninger om dine interesser, herunder hvilke sider og annoncer du klikker på, hvilke produkter eller ydelser du viser interesse for, eller køber, på denne og andre hjemmesider. Det gør vi for at kunne vise dig annoncer, der er relevante for dig og dine interesser. For at kunne vise dig målrettede annoncer på denne og andre hjemmesider, samarbejder vi med andre virksomheder, som vi deler oplysninger med. Det kan du læse mere om herunder.

Navn Udbyder Formål Udløb
UserMatchHistory .linkedin.com Støtter online markedsføring ved at indsamle oplysninger om brugerne til at promovere produkter gennem partnere og andre platforme. en måned
lang .ads.linkedin.com Støtter online markedsføring ved at indsamle oplysninger om brugerne til at promovere produkter gennem partnere og andre platforme. Session
fr .facebook.com Facebooks primære annonceringscookie, som bruges til at levere, måle og forbedre relevansen af annoncer. 3 måneder
lidc .linkedin.com Støtter online markedsføring ved at indsamle oplysninger om brugerne til at promovere produkter gennem partnere og andre platforme. en dag
lang .linkedin.com Støtter online markedsføring ved at indsamle oplysninger om brugerne til at promovere produkter gennem partnere og andre platforme. Session
bscookie .www.linkedin.com Støtter online markedsføring ved at indsamle oplysninger om brugerne til at promovere produkter gennem partnere og andre platforme. 2 år
ATN .atdmt.com Bruges til online marketing ved at indsamle oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet. Oplysningerne bruges til at målrette annoncering til brugeren på tværs af forskellige kanaler og enheder. 2 år
IDE .doubleclick.net Bruges til online marketing ved at indsamle oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet. Oplysningerne bruges til at målrette annoncering til brugeren på tværs af forskellige kanaler og enheder. et år
www.facebook.com Støtter online markedsføring ved at indsamle oplysninger om brugerne til at promovere produkter gennem partnere og andre platforme Session
_gcl_au .arp-hansen.dk Understøtter integrationen af ​​en tredjeparts platform på websitet for at levere målrettet annoncering. 3 måneder
bcookie .linkedin.com Støtter online markedsføring ved at indsamle oplysninger om brugerne til at promovere produkter gennem partnere og andre platforme 2 år

 

 

Uklassificerede (3)

Uklassificerede cookies er vi i færd med at klassificere sammen med udbyderne af de enkelte cookies.

 

Navn Udbyder Formål Udløb
lf-campaigns www.arp-hansen.dk en måned
ahhg#lang www.arp-hansen.dk Session
pll_language karriere.arp-hansen.dk Afventer et år

 

Dit samtykke gælder for følgende domæner: arp-hansen.dk, karriere.arp-hansen.dk